A szenvedélybetegségek kezelési lehetőségei

A drogfogyasztás és szenvedélybetegségek kapcsán a gyógyítás és kezelés több szakaszát különítjük el. Beszélhetünk prevencióról (megelőzés), intervencióról (közbeavatkozás), és rehabilitációról (visszasegítés). Érdemes átnézni, hogy mit jelentenek és tartalmaznak pontosabban ezek a szakaszok.
Szerző: Ács Eszter Lektor: Dr. Túry Ferenc 2013-10-03

Prevenció

A szenvedélybetegségeket könnyebb megelőzni, mint kezelni, mert a kialakult szerfüggőség gyógyítási aránya korántsem olyan magas, mint amennyi energiát belefektetnek a szakértők. Számos intézmény, alapítvány vállal felvilágosító előadásokat és bemutatókat, amelyek során megismertetik a drogfogyasztásra fogékony (leggyakrabban fiatalkorú) hallgatóságot a drogfogyasztás valós kockázataival, mellékhatásaival, hogy amikor szembekerülnek a csábító helyzettel, meglegyen az a tudás, azok az érvek, amelyek visszatartó erőként szolgálhatnak. Bár nem szorosan köthető a prevenció témaköréhez, mégis fontos megemlíteni, hogy azoknál a fiataloknál, akik életében jelen van olyan tényező, amely jellegénél fogva elutasítja a drogokat, és közösséget nyújt, sokkal kisebb a szenvedélybetegségek kialakulásának esélye. Ide tartoznak a sport egyesületek, egyházak, cserkész szövetségek stb. Szaporodnak azok a szerveződések is, amelyek felvállalják a régi ifjúsági klubok szerepét, ezzel biztosítva, hogy a fiatalok szabad és kreatív elfoglaltságokat találjanak és ne kerüljenek olyan közegbe, amely veszélyeztető tényezők közelébe vihetnék őket. Ezeken a helyeken tanácsadási, kortárssegítői támogatás is biztosítanak, ilyen például a győri Színes tér.

Intervenció

Amikor mégsem volt elegendő a visszatartó erő, már közbeavatkozásról beszélünk. Az illegális drogot használó személyek az igazságszolgáltatással kerülhetnek szembe, illetve túlzott szerhasználat esetén egészségügyi intézménybe kerülhetnek, ahol elvonáson vesznek részt, melynek első lépése a detoxikáció. Ilyenkor kiürítik a szervezetből a veszélyes anyagokat, majd lehetőséget adnak a szervezetnek, hogy ne sóvárogjon a továbbiakban a szer után (elvonás). Ez több hetet is igénybe vehet. Legyen szó bírói gyakorlatról, vagy kórházi ellátásról, a célkitűzés mindkét esetben hasonló, azonban az azt megelőző folyamat különbözik. Míg az igazságügyi folyamatban egyfajta kriminalizáció indul meg (a szerfogyasztó első élménye az lesz, hogy ő bűnöző), addig a kórházi kezelések esetén beteggé válás történik. A kisebb mennyiségű szerhasználatot/birtoklást követően a hazai bíróság bevett szokása az elterelésre irányítás, ami a kórházi ellátás (veszélyeztető állapot elhárítása) után ugyancsak felmerül. Az elterelés során felmérik a szerhasználat fokát, majd egyéni és csoportos foglalkozáson törekszenek megszüntetni a függőség kialakulásának kockázati tényezőit és betekintést adni a szenvedélybetegség kockázatába. Az elterelés folyamata hat hónapot ölel fel. Az addiktológiai és pszichiátriai osztályok jellemzően elsősorban az egészségügyi állapot helyreállításában és fenntartásában segédkeznek, valamint abban segítik a beteget, hogy folytatni tudja életét. A teljes visszailleszkedés elősegítését, illetve a szermentes élet (absztinencia) fenntartását viszont más intézmények végzik (rehabilitáció, lásd lejjebb). Az intervenciós folyamatban több személy összehangolt munkája szükséges a lehetséges absztinencia eléréséhez. A pszichiáter/addiktológus orvos a fizikai gyógyulásban, a pszichológus a lélek megerősítésében, míg a szociális munkás a környezet és támogató rendszer előkészítésében kap jelentős szerepet. A szenvedélybetegek esetében különösen nagy hangsúlya van a több szempontú, és több szakterületet átölelő (multidszciplináris) munkának. A kórházi ellátás lezárását követően lehetőség van további segítség igénybevételére. Léteznek addiktológiai és drogambulanciák, ahol terápiás lehetőség, orvosi kezelés mellett tűcsere, valamint metadon program is zajlik (elérhetőségek: http://www.anonimalkoholistak.hu/ leallas/drogambul.htm).

Rehabilitáció

A szenvedélybetegek javulásának egyik talán legjelentősebb hátráltató tényezője a fenntartó környezet. E hatások kiküszöbölésére születtek meg a rehabilitációs intézmények, amelyek a gyógyító közösségek erejét használják ki a szenvedélybetegek gyógyításában. Ezek az ellátások több hónapos bentlakásos folyamatok. Hazánkban több helyen is elérhetőek ilyen intézmények, mint például Komlón a Leo Amici alapítvány rehabilitációs intézete, ahol egyéni és csoportterápiás foglalkozások mellett színház- és munkaterápia is folyik, illetve szerveznek hozzátartozó-csoportokat, amelyek segítik a szenvedélybeteg családját, valamint támogatják, hogy ők is megszerezzék azt a kontrollt, amivel segíthetik a beteget. Kovácsszénáján a Mérföldkő Egyesület hasonló intézményt működtet, ahol ugyancsak csoportterápiás módszerek vannak előtérben. Említhetnénk a Budapesti Emberbarát Alapítványt, a dunaharaszti E.P.K. rehabilitációs otthont, a zsibriki Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítványt is. Rehabilitációs intézet található még Keszün, Ráckeresztúron, Deszken és Nagykovácsiban is (részletek: http://drognet.uw.hu/leallas/rehab.htm). A rehabilitációs módszerekhez kapcsolhatók azok az önsegítő csoportosulások, amelyek nem annyira a helyszín, inkább a csoport megtartó erejére, és a közös kitűzött cél elérésére alapoznak. Ide sorolható az anonim alkoholisták szervezete (http://www.anonimalkoholistak.hu/), akik egymás támogatásában találják meg az erőt az alkohol kísértésével szembeni ellenállásban.

Forrás: 123rf.com

Hazai drogfogyasztási statisztika
(Nemzeti Drogfókuszpont jelentése, 2008)

Az illegális szerek tekintetében a 18-64 éves népesség körében (továbbra is) a kannabiszszármazékok fogyasztása a legelterjedtebb. A kannabiszszármazékokat az ecstasy, az amfetamin és a hallucinogének követik, a többi vizsgált tiltott szer használata ennél ritkább.

A 18-34 éves korcsoportban szintén a kannabiszszármazékok a leggyakrabban fogyasztott szerek (közel 1/5-ük próbálja ki), ezt az ecstasy, az amfetamin és a hallucinogének követik.

A 2007-es felnőtt népesség országos reprezentatív mintáján készült kutatás (Paksi és Arnold, 2007) alapján a megkérdezett 18-64 éves korosztály 9,3%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. A 18-34 éves korosztály 20,9%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert, az elmúlt évben 6,4%-uk, az elmúlt hónapban pedig 3%-uk.

Irodalom, hasznos linkek:

Gabbard, G.: A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve, Lélekben Otthon Kiadó, Budaoest,2008.

Pilling, János (szerk.): Orvosi kommunikáció, Medicina Kiadó, Budapest, 2008.

http://www.droginfo.hu/

http://www.anonimalkoholistak.hu/

http://www.drogfokuszpont.hu - Nemzeti drog fókuszpont - éves jelentés, 2008.

Színes térrel a jó út felé

Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány

Mérföldkő Egyesület

Emberbarát Alapítvány

EPK Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió és Támogató Alapítvány